Two Moons

Two Moons, of Ishaynishus, was een van de Cheyenne chiefs die meedeed in de slag bij Little Bighorn en andere veldslagen tegen het leger van de Verenigde Staten.

Niet te koop

7 + 3 =